hollebeke koerst

REGLEMENT

van de Koersduvels
versie 14 maart 2019
Enkel het wedstrijdreglement op deze pagina is geldig.

 


Deelnamevoorwaarden:
Je moet minimum 18 jaar zijn
Deze wedstrijd is ENKEL bedoeld voor WIELERTOERISTEN! Dus ZEKER NIET voor:
Wielrenners die deelgenomen hebben, of zullen deelnemen aan een wedstrijd die georganiseerd was (is) bij een andere wielrennersbond. Met uitzondering van gentlemenwielerwedstrijden van Cycling Vlaanderen ; de G categorie van de LWU ; parochianenwedstrijden,…
Renners die, in verhouding van het aantal wielertoeristenwedstrijden die ze gereden hebben, veel top plaatsen behaald hebben. We verwijzen deze renners door naar wedstrijden van een hoger niveau.

Fietsen met elektrische hulp , op welke manier dan ook zijn verboden te gebruiken in deze wedstrijd.

 

Borgregeling:
Voor de wedstrijd geldt er een extra deelnamevoorwaarde: renners die in 2018 bij een nevenbond een vergunning of een top 5 plaats behaald hadden met een dagvergunning, moet er €20 borg betalen als garantie voor de organisatie dat ze, nadien, in 2019, het wedstrijdreglement toch niet zouden overtreden.
Voor renners die een wildcard ontvangen hebben geldt dezelfde borgregeling.
Op het einde van het seizoen wordt dit bedrag automatisch teruggestort als de renner zich tot dan gehouden heeft aan ons wedstrijdreglement.
Het staat “Koersduvels” vrij om, per uitzondering en in de geest van het reglement, een renner een ‘wildcard’ te geven, zodat deze niet aan alle voorwaarden moet voldoen. (bijv. iemand die een wedstrijd gereden heeft bij een nevenbond, maar daar ‘ondermaat’ gepresteerd heeft). Het is aan de renner zelf om deze wildcard aan te vragen voordat hij zich ingeschreven heeft voor een van onze wedstrijden. Hij/zij vermeldt daarbij alle behaalde wedstrijdresultaten.
Als er een wachtlijst is omdat het aantal ingeschreven (betaalde) renners de 50 overschrijdt, dan komen de renners met een wildcard hierop automatisch helemaal achteraan te staan.
Voor iedereen die ooit deelgenomen heeft aan een wedstrijd “elite zonder contract” (dus ook als master) geldt een inactiviteit van 2 volledige seizoenen.
We rekenen op jullie sportiviteit vóór, tijdens en na de wedstrijd. Indien na klacht, navraag of verder onderzoek alsnog een strijdigheid wordt vastgesteld met het reglement zal desbetreffende renner worden gediskwalificeerd en waar nodig hun prijzen worden afgenomen. Renners die zich valselijk toch inschrijven, worden levenslang geschorst!
Renners die onsportief of gevaarlijk rijgedrag vertonen worden uitgesloten.
Door hun inschrijving bevestigen de deelnemers over een voldoende lichamelijke gezondheid en conditie te beschikken. Ze verklaren kennis te hebben genomen van het wedstrijdreglement en gaan er mee akkoord.
De ingeschreven renner moet de hele wedstrijd blijven voldoen aan de deelnamevoorwaarden, zoniet, wordt hij/zij geschrapt uit de uitslag.

 

Inschrijving:
Om alles vlot te laten verlopen, moet je je via onze website inschrijven. Inschrijven op de dag zelf (“aan de deur”) is dus niet mogelijk!
Het inschrijvingsgeld bedraagt €15 als je beschikt over een lidnummer wielertoerist-VTT Cycling Vlaanderen. Ben je geen lid, dan betaal je €20. Hierbij is steeds een verzekering inbegrepen en €5 borg voor je rugnummer.
Je bent pas ingeschreven als we uw betalingsbevestiging doorgemaild hebben. Uw papieren en rugnummer zullen dan op de wedstrijddag aan de inschrijvingstent klaarliggen.
Als je na uw wedstrijd uw rugnummer teruggeeft, krijg je onmiddellijk u €5 borg, cash terug.
Een week voor de start van de wedstrijd worden de inschrijvingen afgesloten. Uw inschrijving annuleren kan je in de laatste week enkel met dokters-ziektebriefje als bewijs, al bekijken we iedere situatie afzonderlijk en met alle redelijkheid.
 

Het is verplicht om:
Een fietshelm te dragen tijdens de wedstrijd. Renners die zich tijdens de wedstrijd ontdoen van hun valhelm worden aanzien als opgevers.
Uw rugnummer te dragen op gevraagde rugzijde. Het rugnummer wordt door de organisatie ter beschikking gesteld in ruil voor € 5 borg (inbegrepen bij inschrijvingsgeld)

Iedereen houdt zich aan de richtlijnen van de organisatoren, de politie en de signaalgevers.
Zich onmiddellijk en vrijwillig na de wedstrijd (met gebruikte fiets) aanbieden, indien men opgeroepen wordt voor een (mechanische) dopingcontrole.


De organisatie:
Kan om welke reden dan ook personen van deelname weigeren.
Kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor:
Verlies, schade of diefstal van materiaal of andere persoonlijke goederen van een deelnemer.
Gebeurlijke ongevallen. Indien er door een deelnemer schade wordt berokkend aan een derde zal de deelnemer te allen tijde de organisatie vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten.

Rij voorzichtig en met ontzag voor uw ‘tegenstanders’. Wie onverantwoordelijk fietst, wordt door de jury uit de wedstrijd genomen.

Elke deelnemer is verzekerd (via Cycling Vlaanderen);behalve ongevallen en schadeclaims die voortspruiten uit overtredingen van dit reglement. Mocht je hier gebruik van willen maken, gelieve zich dan rechtstreeks tot de plaatselijke organisatie te richten.
Bij één of ander geschil is enkel de organisatie bevoegd om hieromtrent een beslissing te nemen.
Er worden maximum 50 deelnemers toegelaten. Vroeg inschrijven is dus een voordeel!

 

Het parcours:
Het parcours bestaat uit 8 ronden van 5,5 km. De eerste ronde worden in gesloten formatie gereden aan een gematigd tempo. Niemand rijdt de aangestelde “voorrijders” noch de wedstrijdmotoren voorbij. Pas vanaf na de eerste bocht in de 2de ronde mag iedere deelnemer zijn eigen tempo bepalen.

 

Koersverloop:

De start van de Duvelkoers wordt stipt gegeven om 16.30u op het dorpsplein

 

Kleedkamers:

Er zijn kleedkamers voorzien in CC. Oude school . Neerwaastensestraat 10a Hollebeke.

 

ALLE DEELNEMERS kunnen op hun eigen tempo alle rondes afwerken, zelfs al worden ze gedubbeld door de koplopers. Deelnemers die ingelopen worden door snellere deelnemers, maken voldoende plaats voor veilige passeermanoeuvres.

Seingevers staan opgesteld tot 18u45 en vanaf dit moment wordt dan ook het parcours terug opengesteld voor alle verkeer!Op dat ogenblik rijdt elke fietser op het parcours voor eigen rekening en volgt hij de wegcode.

Op het dorpsplein is een medische verzorgingspost voorzien

Wie arriveert, laat zich uitlopen en laat in elk geval de finishstrook en de weg vrij voor andere deelnemers. Niemand mag tegen de rijrichting in terugkeren.

 

Klassement:
Voor iedere wedstrijd worden er 2 klassementen opgemaakt; algemeen  klassement voor:
Alle mannelijke deelnemers
Alle vrouwelijke deelnemers

Elke deelnemer verklaart bij ondertekening van het wedstrijdblad dat hij / zij kan lezen, en dus akkoord gaat met alle bepalingen van dit reglement.

Gedurende de drie wedstrijden kan je vanuit Hollebeke dorp supporteren.  We voorzien eet- en drankgelegenheid, aanvullend met animatie voor de kinderen.

 

Veel koersplezier!

 

De Koersduvels